Sekretess policy

Integritet

Artikel 1. Behandling av personuppgifter

IKONIC SADDLERY LTD (hädanefter kallad "IKONIC"), baserat på 1325 Corroy-Le-Grand, Rue du Manypré 2, BCE 0846.205.135, bestämmer medlen och syftena med behandlingen av personligt identifierbar information som registreras och används på webbplatsen www.ikonicsaddlery.com och är i detta avseende ansvarig för behandlingen av din informationi enlighet med Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016. 

Detta dokument beskriver villkoren för behandlingen av användarnas personligt identifierbara information från beställningstillfället via webbplatsen www.ikonicsaddlery.com.

Artikel 2. Allmän information - Användare

IKONIC registrerar den första informationen som kommuniceras av användare via onlinedatainsamlingsformuläret som finns på webbplatsen.

Det gäller personlig information (namn, adress, telefonnummer etc.) eller icke-nominativ information (preferenser, öppettider, favoriter etc.).

Artikel 3. Allmän information – E-postadresser

EPONA sparar den eller de e-postmeddelanden som användaren tillhandahåller. Behörighet att spara denna information begärs uttryckligen av användaren från det ögonblick då hans e-postadress samlas in första gången. Varje extern e-postadress ska dessutom innehålla en möjlighet till ångerrätt. Om flera e-postmeddelanden registreras kan det bli nödvändigt att utöva ångerrätten för varje.

Artikel 4. Cookies och annan digital behandling

Andra icke-personliga uppgifter sparas också elektroniskt och automatiskt från ögonblicket för varje besök på plattformen: IP-adressen, namnet och versionen av webbläsaren, tidpunkten för besöket, den senast besökta webbsidan och cookies som tillåt IKONIC att bestämma användarens preferenser (val av språk, användarnamn och lösenord, sökkriterier etc.) Cookies är elektroniska filer som lagras elektroniskt och automatiskt på hårddisken på användarens dator från det ögonblick då webbplatsen www.ikonicsaddlery besöks. .com. Informationen som sparas via cookies tillåter inte nominativ identifiering och kan inte nås utom av EPONA under en anslutningssession med IKONICs servrar. Användaren kan ändra parametrarna för att spara cookies.

Artikel 5. För vilka ändamål använder IKONIC dina uppgifter?

Den allmänna informationen och e-postadressen används för att (i) garantera korrekt utförande av beställningen, (ii) för att identifiera användare och för att fastställa deras behörighetsåtkomst, (iii) för att bekämpa bedrägerier, (iv) för ledningen, övervakning och förbättring av webbplatsen www.ikonicsaddlery.com som ett verktyg för att marknadsföra produkter och tjänster från IKONIC, (v) för direktmarknadsföringsändamål (utskick) från IKONICs sida och (vi) för att hålla användare uppdaterade om nyheter om och innovationer av IKONIC.

Ikonic kan överföra de insamlade uppgifterna till sina noggrant utvalda affärspartner i Belgien eller Europeiska unionen som samarbetar med den personuppgiftsansvarige vid marknadsföring av produkter eller tillhandahållande av tjänster.

Inga personuppgifter överförs utanför Europeiska unionen. 

Vi kan med jämna mellanrum använda dina personuppgifter för att skicka viktiga meddelanden, såsom kommunikation om köp och ändringar av våra villkor. Du får inte neka mottagande av dessa meddelanden eftersom denna information är relevant för dina relationer med IKONIC.

Under inga omständigheter ska uppgifterna bli föremål för extern kommunikation annat än de som är avsedda i detta dokument "sekretess", förutom i syfte att uppfylla juridiska regler och skyldigheter eller på begäran av en förvaltning eller en rättslig myndighet.

Vi samlar också in icke-personlig information. Vi kan samla in, använda, överföra och avslöja sådan information för ovan nämnda ändamål. Till exempel kan IKONIC samla in följande data:

information såsom yrke, språk, postnummer, riktnummer, datorns unika identifierare, lokalisering och tidszon där en IKONIC-produkt används i syfte att göra det möjligt för oss att bättre förstå våra kunders beteende och för förbättra våra produkter, tjänster och publicitet.

Informationen om kundernas aktiviteter på vår webbplats; data samlas in och används för att hjälpa oss att ge våra kunder mer användbar information och för att avgöra vilka delar av vår webbplats och vilka av våra produkter som är mest populära. Uppgifterna som samlas in betraktas som icke-personliga uppgifter för dessa ändamål.

Om IKONIC sammanfogar de icke-personliga uppgifterna med personuppgifterna, ska den sålunda kombinerade informationen behandlas som personlig information så länge de sammanfogas på detta sätt.

Artikel 6. Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter och vid behov begära att de korrigeras. Du har också rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Dessa rättigheter kan utövas genom att adressera IKONIC i enlighet med villkoren på kontaktsidan på webbplatsen www.ikonicsaddlery.com eller genom att skicka ett brev med flygpost till följande adress: IKONIC SADDLERY LTD, Rue du Manypré 2, 1325 Corroy- Le-Grand, Belgien.

Artikel 7. Dina preferenser – Cookies

Du kan radera dessa filer när som helst och du har möjlighet att förhindra att cookies sparas genom att justera parametrarna på din dator därefter. I dessa två fall riskerar du en mindre effektiv användning av IKONIC-webbplatsen.

Varaktigheten av underhållet av dessa data på din dator är permanent om du inte raderar dina cookies (via funktionen Internetalternativ i din webbläsare). Du kan förhindra att cookies sparas genom att konfigurera din webbläsare.