Allmänna villkor

Allmänna försäljningsvillkor

ARTIKEL 1 – ÄMNE

1.1. Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandena mellan å ena sidan IKONIC SADDLERY, LTD (nedan kallat "IKONIC"), BCE 0846.205.135, baserat på Rue du Manypré, 2, 1325 Corroy-le-Grand, Belgien und andererseits seine Kunden (im Folgenden "der Kunde"), unabhängig davon, ob es sich bei diesen um eine Privatperson, eine natürliche Person, die Verbraucher ist (im Folgenden "der Verbraucher"), oder um ein Unternehmen im Sinne von Artikel I.1 des Wirtschaftsgesetzbuches (im Folgenden "das Unternehmen") handelt.  

1.2. Varje användare av webbplatsen eller köpare av IKONIC anses ingå avtal i sin privata egenskap.

1.3. Dessa villkor syftar till att definiera villkoren för distansförsäljning mellan IKONIC och webbplatsanvändaren eller köparen, för beställning av produkter, betalning och leverans. De ställer in alla nödvändiga steg för att lägga en beställning och de säkerställer övervakningen av denna beställning mellan avtalsparterna på webbplatsen www.ikonicsaddlery.com.

1.4. Varje beställning binder oåterkalleligt webbplatsanvändaren eller köparen till de allmänna försäljningsvillkoren. Parterna erkänner att deras relationer uteslutande ska styras av de villkor som utgör avtalet, med undantag för undantag från de eventuella särskilda villkor som accepteras av användaren av webbplatsen eller köparen.

1.5. Webbplatsanvändaren eller köparen förklarar sig ha kapacitet att avsluta detta avtal och ha erforderlig majoritet.

1.6. Webbplatsanvändaren eller köparen förklarar likaså att han eller hon inte kommer att fortsätta att köpa IKONIC-produkter med tanke på att sälja dem vidare, förutom i det fall att han eller hon uttryckligen har fått tillstånd av IKONIC att göra det.

1.7. Dessa allmänna försäljningsvillkor utgör en integrerad del av erbjudandena eller av varje avtal som ingås mellan IKONIC och webbplatsanvändaren eller köparen.

1.8. De avtalsmässiga relationerna mellan IKONIC och köparen eller webbplatsanvändaren kan göras på franska, holländska, engelska eller tyska, efter köparen eller webbplatsanvändarens val och efterföljande transaktioner kan också göras på ett av dessa tre språk. Under inga omständigheter kan köparen eller webbplatsanvändaren åberopa otillräckliga kunskaper i sitt val av språk för att hävda att ett eller flera av villkoren i dessa allmänna försäljningsvillkor inte är tillämpliga. Som standard ska språket som används i samband med avtalsrelationer mellan IKONIC och köparen eller webbplatsanvändaren vara franska.

1.9. De särskilda villkor som föreslås för köparen eller webbplatsanvändaren är alltid strikt begränsade till föremålet eller operationen som berör dem. De medger endast strikt tolkning och de hindrar inte på annat sätt tillämpningen av dessa allmänna villkor.

1.10. Frånvaron av att IKONIC implementerar någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor är under inga omständigheter att likställa med eller tolkas varken som (I) ett avstående från dess senare tillämpning, eller (ii) som ett avstående från tillämpningen av andra bestämmelserna i dessa allmänna villkor av IKONIC.

ARTIKEL 2 – PRODUKT ERBJUDANDE

2.1. Varje erbjudande som IKONIC utfärdar till en köpare, oavsett om det görs i pappersform eller elektronisk form, är giltigt under en månad, utom i fall av motstridiga bestämmelser som nämns i erbjudandet.

2.2. IKONIC-webbplatsen, www.ikonicsaddlery.com, är en internetsida som ägnar sig åt försäljning av ridutrustning för kavaljeren och för hästen.

2.3. De produkter som säljs av IKONIC är de som visas på webbplatsen www.ikonicsaddlery.com dagen för webbplatsanvändarens besök eller de som erbjuds köparen enligt IKONIC-katalogen den dag som beställningsformuläret är undertecknad av densamma.

2.4. Alla produkterbjudanden och leveranssätt är tillgängliga i Belgien, beroende på tillgången på lager.

2.5. I händelse av att en produkt inte är tillgänglig efter att en köpare eller en webbplatsanvändare utfört en beställning, ska IKONIC informera köparen eller webbplatsanvändaren så snart som möjligt.

ARTIKEL 3 - PRIS

3.1. Priserna är upprättade i euro, inklusive skatter och avgifter och avses exklusive expeditionsavgifter (porto, packning och paketering av paket).

3.2. Hamnavgifterna beräknas på paketets vikt och volym (förpackningar och presenter eventuellt inkluderade), leveransort, transportör och valt transportsätt. Dessa tillhandahålls för webbplatsanvändningen eller köparen före den definitiva beställningen eller på inköpsordern.

3.2. Priserna kan i princip inte ändras och tar hänsyn till den moms som gäller på dagen för beställningen. IKONIC kan vidarebefordra till köparen eller webbplatsanvändaren de momsändringar som sker före leveransdatumet, utan att behöva informera denne i förväg.

3.3. Om köparen eller webbplatsanvändaren begär att tid eller plats för leverans ändras, om han eller hon vägrar att acceptera leveransen på den överenskomna dagen eller kommunicerar felaktig information till IKONIC, kan IKONIC debitera honom eller hennes tilläggsavgifter.

3.4. IKONIC förbehåller sig rätten att ändra sina priser, men förbinder sig att tillämpa de tariffer som gäller som görs tillgängliga för webbplatsanvändaren vid tidpunkten för beställningen eller, när det gäller köparen, vid tidpunkten för bekräftelsen av beställningen av IKONIC.

3.5. De regler som är tillämpliga med avseende på momsen och i kraft av direktiv 2006/112/CE i förhållande till det kommunala skattesystemet på mervärdet är tillämpliga vid leverans i Belgien eller utanför Belgien men inom EES:s territorium.

ARTIKEL 4 – KÖPARENS BESTÄLLNING

4.1. Köparens beställning görs genom att fylla i och underteckna dokumentet som heter "Inköpsorder för IKONIC-produkter".

4.2. Köparen förklarar sig vara medveten om och oåterkalleligt godkännande av föreliggande allmänna försäljningsvillkor innan beställningen görs. Valideringen av beställningen av IKONIC är liktydigt med ett uttryckligt och oåterkalleligt godkännande av priserna och beskrivningarna av de produkter som är tillgängliga för försäljning.

4.3. IKONIC förbehåller sig rätten att avvisa alla beställningar från en köpare.

4.4. Efter att inköpsordern har validerats av både köparen och IKONIC kan köparen inte längre ändra den, men han eller hon kan alltid göra en ny kostnadsfri beställning om han eller hon så önskar.

ARTIKEL 5 – WEBBPLATSANVÄNDARES BESTÄLLNING

5.1. För att göra en beställning på webbplatsen www.ikonicsaddlery.com bör webbplatsanvändaren identifiera sig i förväg med sin e-postadress och sitt lösenord. För alla förstagångsköp bör webbplatsanvändaren skapa ett användarkonto.

5.2. Användarkontot tillåter användaren att beställa online, följa hans eller hennes köphistorik och att skriva ut sina fakturor.

5.3. För att skapa ett användarkonto måste webbplatsanvändaren fylla i ett formulär som innehåller följande information: titel, förnamn, efternamn, födelsedatum, fullständig leveransadress och fakturaadress, telefonnummer, en e-postadress och ett lösenord .

5.4. Skapandet av ett användarkonto är en förutsättning för att beställningen ska sparas och skickas.

5.5. Webbplatsanvändaren deklarerar att ha kännedom om och oåterkalleligen accepterar dessa allmänna försäljningsvillkor innan en beställning görs. Valideringen av beställningen är liktydigt med ett uttryckligt och oåterkalleligt godkännande av priserna och beskrivningarna av de produkter som finns att köpa.

5.6. I syfte att tillåta webbplatsanvändaren att avbryta sin beställning innan dess definitiva validering, är validerings- och godkännandeskärmarna uttryckligen och medvetet i slutet av beställningsprocessen. Beställningen ska endast göras slutgiltigt vid den sista valideringen av betalningsskärmen för den bekräftade beställningen, det vill säga vid betalning av priset.

5.7. Användningen av webbplatsen ska få ett e-postmeddelande som bekräftar att beställningen har beaktats av IKONIC.

5.8. Uppsättningen av uppgifter som tillhandahålls av webbplatsanvändaren från det ögonblick då beställningen behandlades och den sparade bekräftelsen av denna beställning utgör bevis på onlineförsäljningen av IKONIC-produkter till webbplatsanvändaren.

5.9. IKONIC förbehåller sig rätten att vägra beställningar från en webbplatsanvändare.

5.10. När som helst, även efter att ha lagt, definitivt bekräftat och betalat beställningen, kan webbplatsanvändaren lägga till produkter i sin kundvagn eller lägga till dem i en ny varukorg med IKONIC-produkter.

ARTIKEL 6 – BETALNING AV KÖPAREN

6.1. När köparen lägger en beställning som är validerad av IKONIC ska han eller hon betala priset via banköverföring till IKONIC-företagets konto som öppnats hos banken:

CBC BANQUE

Belgique

IBAN: BE39 7320 4877 8119

BIC: CREGBEBB

6.2. Vid mottagande av betalningen från IKONIC ska den fortsätta med leverans av IKONIC-produkter och fakturan som hänför sig till den adress som anges på inköpsordern av köparen inom 30 dagar efter bekräftelsen av de två parterna av inköpsordern.

6.3. Vid utebliven betalning är IKONIC inte skyldigt att leverera IKONIC-produkter till köparen; överföringen av varor utförs endast efter fullständig betalning av priset.

6.4. Kunder ansvarar för eventuella tullavgifter och skatter vid leverans utanför EU. Kontrollera med ditt lands myndigheter om avgifter tillkommer.

ARTIKEL 7 – BETALNING AV WEBBPLATSEN OCH BETALNINGSSÄKERHET

7.1. Webbplatsanvändaren ska gå vidare till onlinebetalning med ett av följande kreditkort: Visa, Mastercard, Carte Bleue, American Express,

7.2. Från det ögonblick då beställningsprocessen slutförs enligt beskrivningen i artikel 5 ovan, uppmanas webbplatsanvändaren att ange sitt kreditkortsnummer, kreditkortets utgångsdatum och även de tre sista siffrorna i kortets säkerhetskod som är synliga på baksidan av kortet.

7.3. Efter beställningsdatumet ska en debiteringsbegäran på webbplatsanvändarens bankkonto skickas till hans eller hennes bank. Beställningen ska anses effektiv efter bekräftelsen från betalningsanläggningen.

7.4. För att säkerställa betalningssäkerheten använder IKONIC det säkra betalningssystemet OGONE.

7.5. Bankinformationen som skrivs av webbplatsanvändaren är krypterad (i SSL-säkerhetsprotokollet) och cirkulerar således inte på internetnätverket och är inte tillgänglig för IKONIC.

7.6. I alla fall utgör tillhandahållandet online av hans/hennes kreditkortsnummer och den slutliga valideringen av beställningen ett bevis på beställningens integritet och verkställbarheten av betalningen av det förfallna beloppet i enlighet med nämnda beställning.

7.7. Webbplatsanvändarens bankkonto ska inte debiteras förutom när de tillgängliga artiklarna skickas. Om produkterna är slut i lager eller inte är tillgängliga, ska debitering inte utföras förutom det antal produkter som faktiskt skickas.

7.8. I vissa fall, såsom fel adress, problem med användarkontot eller utebliven betalning, förbehåller sig IKONIC rätten att blockera webbplatsanvändarens beställning tills problemet är löst.

7.9. I syfte att motverka bedrägerier och särskilt bekämpa bedräglig användning av kreditkortsnummer, åtnjuter IKONIC friheten att verifiera de personuppgifter som tillhandahålls av webbplatsanvändaren och att vidta åtgärder som anses nödvändiga (för verifiering eller annullering av beställningen) för att bekräfta om person vars kreditkort har debiterats är i själva verket densamma som gjorde beställningen.

ARTIKEL 8 – LEVERANS TILL KÖPAREN

8.1. Det avtalade leveransdatumet eller leveransperioden ska tillämpas strikt, utom när de inte kan uppfyllas på grund av oförutsedda omständigheter utanför IKONIC:s kontroll och som gör det omöjligt eller väsentligt svårare eller betungande att fullgöra IKONIC:s förpliktelser och om vilka köparen ska informeras senast vid leveransdatumet och vid behov ska en förlängning av leveranstiden föreslås.

8.2. Om köparen har accepterat den föreslagna förlängningen av leveranstiden kan han eller hon, om denna nya tid inte uppfylls, häva avtalet via ett enkelt rekommenderat brev.

8.3. Om avtalet inte nämner något specifikt datum eller leveransperiod, är leveranstiden fastställd till 30 arbetsdagar, med hänsyn tagen till undertecknandet av inköpsordern av de två parterna.

8.4. Om köparen vägrar att ta emot leveransen på överenskommet datum kan IKONIC, efter ett formell meddelande, häva transaktionens fulla rättigheter via ett enkelt rekommenderat brev.

8.5. Under de omständigheter som avses i artikel 8.4 kan IKONIC likaledes kräva ersättning gentemot köparen motsvarande liden skada, fastställd till ett schablonbelopp av 10 procent av priset utan skatt, utom i det fall köparen konstaterar att underlåtenhet att ta emot leveransen beror på till en force majeure. I detta fall är han eller hon skyldig att betala tilläggsleveransavgifter som ska krävas av IKONIC.

8.6. Om leveransen är definitivt omöjlig på grund av inträffande av force majeure, ska försäljningen upplösas utan ytterligare formaliteter.

ARTIKEL 9 – LEVERANS TILL WEBBPLATSEN

9.1. Alla leveranstider som tillhandahålls av IKONIC på sin webbplats beräknas i termer av arbetsdagar, nämns i informationssyfte och anges som föremål för bekräftelse av beställningen av webbplatsanvändaren.

9.2. Leveransdatumet beräknas på basis av förberedelse- och leveransperioden, plus leveransperioden av transporttjänsten UPS.

9.3. Beställningen skickas till den adress som webbplatsanvändaren har angett från det ögonblick då beställningen görs och IKONIC ska inte hållas ansvarigt för leverans av produkterna till en felaktig adress, om ett sådant fel beror på informationen från webbplatsen. användaren under beställningen.

9.4. Om omöjligheten att leverera IKONIC-produkter till webbplatsanvändaren är ett resultat av IKONIC:s handlingar, ska webbplatsanvändaren återbetalas värdet på beställningen, efter avdrag för kostnaderna för bearbetning av utgående och returfrakt av IKONIC-produkter.

9.5. Leveransen av IKONIC-produkter utförs genom användning av UPS-transporttjänsten och priserna för dessa anges på webbplatsen www.ikonicsaddlery.com, som i alla fall görs tillgängliga för webbplatsanvändaren innan den slutgiltiga beställningen görs.

9.6. I händelse av försening i leveransen av IKONIC-produkter, om leveransen inte genomförs inom perioden på 30 arbetsdagar med hänsyn till valideringen av beställningen av IKONIC, kan webbplatsanvändaren avbryta beställningen via ett rekommenderat brev, utom när förseningen beror på force majeure.

9.7. Om beställningen avbryts på grund av försenad leverans enligt artikel 9.6. ovan ska IKONIC fortsätta att ersätta webbplatsanvändaren.

9.8. Utan att det påverkar ångerrätten som nämns i artikel 11 nedan och som är tillgänglig för webbplatsanvändaren, är webbplatsanvändaren ansvarig för att verifiera leveransens ankomst och för att göra alla anspråk och reservationer som skulle vara motiverade med tanke på att vägra IKONIC-produkter, om de har öppnats eller om de har spår av tydlig försämring.

9.9. De anspråk som nämns i artikel 9.8. ovan ska göras och adresseras till transporttjänsten via ett rekommenderat brev inklusive en bekräftelse på mottagning inom 3 arbetsdagar efter leveransen av IKONIC-produkterna; en kopia därav ska adresseras och skickas till IKONIC.

ARTIKEL 10 – ÖVERFÖRING AV RISKER

10.1. Överlåtelsen av äganderätten till IKONIC-produkter till förmån för webbplatsanvändaren eller köparen sker på dagen för den senares betalning av hela det förfallna beloppet och faktiskt på dagen för leveransen av nämnda artiklar.

10.2. Överföring av risker för förlust eller försämring av IKONIC-produkter sker vid leverans och mottagande av IKONIC-produkter av webbplatsanvändaren eller köparen.

ARTIKEL 11 – ÅNGERRÄTT

11.1. Webbplatsanvändaren åtnjuter en period på 14 dagar från datumet för leveransen av beställningen för att returnera varje artikel som han eller hon finner otillfredsställande, i originalförpackningen och i perfekt skick, beroende på dess återförsäljning, och att be om en ersättning eller återbetalning, under förutsättning att artikeln returneras via UPS, utan extra kostnad förutom returfraktavgifterna.

11.2. Vid utövande av ångerrätten ska IKONIC-produkter returneras, tillsammans med den fullbordade leveransfakturan som ingår i paketet, till den adress som anges i artikel 1.1 i dessa allmänna försäljningsvillkor.

11.3. Webbplatsanvändarens bankkonto ska återbetalas beloppet för den eller de returnerade IKONIC-produkterna inom 14 arbetsdagar från dagen för mottagandet av IKONIC-produkterna.

11.4. Vid retur av endast en del av IKONIC-produkterna ska returleveransavgifterna bäras av webbplatsanvändaren.

11.5. Returnerade IKONIC-produkter som är ofullständiga, partiella, skadade eller nedsmutsade av användaren ska inte tas tillbaka. Varor som har anpassats eller tillverkats enligt användarens specifikationer är likaså uteslutna från ångerrätten.

ARTIKEL 12 – GARANTI

12.1. Köparen eller webbplatsanvändaren uppmanas att undersöka IKONIC-produkterna vid mottagandet och att så snart som möjligt meddela IKONIC om eventuella uppenbara defekter och om eventuella avvikelser i samband med avtalsspecifikationerna, det vill säga alla defekter som omedelbart kan uppstå. upptäcks av en noggrann och uppmärksam inspektion, särskilt de som rör utrustningens egenskaper och funktionalitet.

12.2. I enlighet med artiklarna 1649bis till 1649 octies i civillagen, ska IKONIC svara för den bristande överensstämmelse som fanns från tidpunkten för leveransen av produkten och som uppträdde inom en period av två år från leveranstidpunkten.

12.3. Defekten som nämns i artikel 12.2 ska ändå anses vara obefintlig om konsumenten vid tidpunkten för avtalets ingående erkände denna defekt eller inte rimligen kunde ha ignorerat det eller om bristen på överensstämmelse härrör från de material som konsumenten tillhandahållit.

12.4. Det är överenskommet att webbplatsanvändaren ska meddela IKONIC om eventuella brister i överensstämmelse, helst skriftligen, inom en period av högst 2 månader från den dag då han eller hon upptäckte felet. Underlåtenhet att uppfylla denna skyldighet leder till förlust av konsumentens rättigheter.

12.5. Vid utgången av 2-årsperioden ska den sedvanliga lagen om garanti för latenta defekter i sedvanerätten som anges i artiklarna 1641 till 1649 i civillagen tillämpas i enlighet med fallet. Under dessa omständigheter förblir utträdet på 2 månader som nämns i artikel 12.4 tillämpligt.

12.6. Denna garanti tillhandahålls utan att det påverkar den lagliga garantin som anges i artiklarna 1641 till 1649 i Civil Code och den juridiska skyldigheten att utfärda i enlighet med artiklarna 1649 a till 1649 octies i Civil Code.

ARTIKEL 13 - ANSVAR

13.1. IKONIC har endast medelsskyldighet för alla stadier av åtkomst till webbplatsen, beställningsprocessen, leveransen eller efterföljande tjänster.

13.2. IKONIC ska inte hållas ansvarigt för alla olägenheter eller skador som uppstår vid användning av internet, såsom intrång i tjänsten, externt intrång eller närvaron av ett datavirus, eller för någon händelse som anses falla under force majeure.

13.3. IKONIC ska inte hållas ansvarigt för underlåtenhet att uppfylla sina avtalsförpliktelser i fall av force majeure eller oförutsebara omständigheter, inklusive, men inte begränsat till, strejker, brand, katastrofer, haverier och på ett allmänt sätt alla händelser som hindrar korrekt utförande av webbplatsanvändarens eller köparens beställning.

ARTIKEL 14 – VARAKTIGHET OCH ÄNDRINGAR

14.1. Dessa försäljningsvillkor är tillämpliga under hela den tid som produkterna som erbjuds till försäljning av IKONIC görs tillgängliga online eller för distansförsäljning av dessa produkter när det gäller köparens specifika fall.

14.2. IKONIC förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna försäljningsvillkor. Varje ny version av densamma kommer att tillkännages på webbplatsen www.ikonicsaddlery.com.

14.3. Webbplatsanvändarna eller köparen som inte vill att deras avtalsförhållanden ska styras av de reviderade allmänna försäljningsvillkoren som ska gälla för alla nya beställningar bör sluta använda tjänsterna som erbjuds av webbplatsen www.ikonicsaddlery.com eller så bör köparen sluta skicka inköpsorder till IKONIC.

ARTIKEL 15 – KLAGOMÅL

Alla klagomål eller begäran om information om IKONIC-produkter, betalningen och beställningen eller leveransen kan kommuniceras via e-post, via flygpost:

E-post: info@ikonicsaddlery.com

Bud: IKONIC SADDLERY SPRL, Brusselsesteenweg 99, 1560 Hoeilaart, Belgien

ARTIKEL 16 - SEKRETESS

16.1. Alla personuppgifter samlas in av IKONIC med full respekt för lagen av den 8 december 1992 om integritetsskydd vid behandling av personuppgifter, ändrad genom lagen av den 11 december 1998.

16.2. Uppgifterna överförs i vissa fall (till exempel för betalningsmetoder, till vår tjänsteleverantör MOLLIE), eller samlas in och sedan överförs för olika leveransmetoder med transportörer, eller för statistiska ändamål eller för att förbättra användningen av webbplatsen. Ikonic kan överföra de insamlade uppgifterna till sina noggrant utvalda affärspartner i Belgien eller Europeiska unionen som samarbetar med den personuppgiftsansvarige vid marknadsföring av produkter eller tillhandahållande av tjänster. Den personuppgiftsansvarige överför inte personuppgifter utanför Europeiska unionen.  

16.3. Även om IKONIC inte har tillgång till de kortnummer som används, kan sådan information ändå behandlas i samband med en återbetalning till webbplatsanvändaren.

16.4. Varje användare har rätt att få tillgång till hans eller hennes information i syfte att begära, vid behov, korrigering, ändring eller eliminering av dessa genom att besöka webbplatsen www.ikonicsaddlery.com.

16.5. IKONIC kan, om fallet kräver, överföra sin egen användardatabas till en tredje part, med deras förhandsgodkännande. Användare kan utöva sin rätt att motsätta sig denna överföring genom att uttrycka sin avsikt till IKONIC via e-post eller med registrerad flygpost.

ARTIKEL 17 – INTEGRITET

17.1. Förutom om det finns ett undantag i de erbjudanden eller förslag som kommer från IKONIC

17.2. Bestämmelser som bryter mot lagar eller regler för allmän ordning eller tvingande bestämmelser anses icke bindande, utan att denna ogiltighet påverkar dessa allmänna villkor i sin helhet, förutom när bestämmelsen i fråga är avgörande för själva avtalet.

17.3. I de fall då den aktuella bestämmelsen skulle påverka själva avtalsförhållandets karaktär, ska var och en av parterna sträva efter att omedelbart och i god tro förhandla fram en giltig bestämmelse med motsvarande ekonomisk verkan eller åtminstone så nära som möjligt till förmån för den ogiltigförklarade bestämmelsen.

ARTIKEL 18 – GÄLLANDE LAG OCH TVISTER

18.1. Endast belgisk lag gäller med avseende på dessa allmänna villkor.

18.2. Webbplatsanvändaren eller köparen ska helst först vända sig till IKONIC för att finna en uppgörelse i godo av tvister som rör dem.

18.3. Utan att det påverkar artikel 18.2. och enligt det uttryckliga avtalet mellan parterna att lösa tvisten, i samband med ingåendet, tolkningen och genomförandet eller lösningen/uppsägningen av avtalsrelationer mellan IKONIC och webbplatsens användare eller köpare, eftersträvad genom medling, endast fredsdomaren eller domstolen i första instans vid civildomstolen i Bryssel, på franska, ska ha behörighet.

18.4. IKONIC förbehåller sig rätten att väcka talan mot webbplatsanvändaren eller köparen inför en domstol som har en jurisdiktion i den förstnämndes hemvist eller dess huvudsakliga verksamhet.